Hovedplan gjenvinning 2016 - 2023

I de nærmeste årene vil innbyggerne få en forbedret renovasjonsordning uten vesentlige gebyrøkning for den enkelte. Asker skal fortsatt ligge langt fremme når det gjelder miljø og kundetilfredshet.

Geodataplan

Geodata, eller stedfestet informasjon, er en vesentlig grunnpilar i kommunal saksbehandling. Det er og en forutsetning for effektiv og profesjonell løsning av ulike saker i dagens samfunn. Det er krav til døgnåpen forvaltning og gode internettbaserte kartløsninger med oppdaterte data.