Geodata, eller stedfestet informasjon, er en vesentlig grunnpilar i kommunal saksbehandling. Det er og en forutsetning for effektiv og profesjonell løsning av ulike saker i dagens samfunn. Det er krav til døgnåpen forvaltning og gode internettbaserte kartløsninger med oppdaterte data.

Digitale kart som for noen år siden var forbeholdt spesialister har blitt allemannseie gjennom tjenester på nett og smarttelefoner/nettbrett. Kartet som inngang til stedfestet informasjon gjør tilgangen til informasjon enklere og mer forståelig. Å vise utvalgte tema i 3D eller i andre spissede nettløsninger kan gi brukerne en større opplevelse av medvirkning. Dette er i tråd med kommunens satsing på medborgerskap.

Les hele Geodataplanen (PDF)

Illustrasjonsbilde