I de nærmeste årene vil innbyggerne få en forbedret renovasjonsordning uten vesentlige gebyrøkning for den enkelte. Asker skal fortsatt ligge langt fremme når det gjelder miljø og kundetilfredshet.

Den 12. april 2017 vedtok kommunestyret Hovedplan gjenvinning for perioden 2016-2023. 

Illustrasjonsbilde fra gjenbruksstasjon