Hovedplan avløp og vannmiljø 2012

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012 gir grunnlag for de beslutninger som må fattes for å bidra til en god avløpstjeneste og et vannmiljø som oppfyller brukerinteressene og god biologisk status.

Hovedplan vannforsyning 2012-2026

Hovedplan vannforsyning er et politisk styrende dokument for tiltak for vannforsyningen i Asker kommune. Den gir grunnlag for de overordnede politiske beslutningene på sektoren.

Hovedplan vei 2015–2024

Hovedplan vei er et overordnet styringsverktøy for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale trafikkområder i Asker kommune. Hovedplanen skal angi prioriteringer for en framtidsrettet utvikling.

Sykkelstrategi Asker 2008-2029

Asker kommune ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. Flere syklister bidrar til et bedre miljø og bedrer helsen til den enkelte syklist.

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018

Asker kommunes trafikksikkerhetsplan for 2015- 2018 systematiserer ønsker, behov og tiltak som kan redusere ulykkesrisikoen i kommunen.