Hovedplan vannforsyning er et politisk styrende dokument for tiltak for vannforsyningen i Asker kommune. Den gir grunnlag for de overordnede politiske beslutningene på sektoren.

Tilførsel av vann er i overskuelig fremtid sikret gjennom avtaler med Asker og Bærum Vannverk (ABV) og Glitrevannverket. Planen omhandler derfor hovedsakelig anlegg som transporterer vannet fra vannleverandørene til forbruker.

Hovedplan vannforsyning 2012-2026 (PDF)