Hovedplan vei er et overordnet styringsverktøy for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale trafikkområder i Asker kommune. Hovedplanen skal angi prioriteringer for en framtidsrettet utvikling.

Asker kommune ønsker gjennom hovedplanarbeidet å foreslå konkrete handlinger og tiltak for å bli bedre på aktuelle utfordringsområder innen vei og samferdsel.

  • Uklare ansvarsforhold
  • Bevaring av veikapitalen
  • Tilgjengelighet for alle
  • Trafikksikkerhet
  • Miljøulemper
  • Utvikling av sentrumsområder
  • Få flere til å sykle
  • God og effektiv belysning
  • Private velveier

Det er valgt å presentere hovedplan vei i to deler, et hoveddokument og et faglig utdypende dokument.

Hovedplan vei 2015–2024 (PDF)

Hovedplan for kommunale veier ble vedtatt av Asker kommunestyret i deres møte 10. mars 2015, som sak 0027/15. I listen over saker til behandling i dette møtet finner du de politiske saksdokumentene for Hovedplan vei 2015 – 2024.