Asker kommune ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. Flere syklister bidrar til et bedre miljø og bedrer helsen til den enkelte syklist.

Hovedmålet med kommunens sykkelstrategi er å:

  • gjøre sykkel til et alternativt transportmiddel for flere
  • bedre sikkerheten for syklister
  • bedre fremkommeligheten for syklister
  • stimulere til økt sykkelbruk i fritiden
  • stimulere til at sykkel blir benyttet som transportmiddel til fritidsaktiviteter

Sykkelstrategi Asker 2008-2029 (PDF)

Asker kommunes sykkelstrategi ble vedtatt i kommunestyret 10. januar 2009. Sykkelstrategien revideres i 2016.