Asker kommunes trafikksikkerhetsplan for 2015- 2018 systematiserer ønsker, behov og tiltak som kan redusere ulykkesrisikoen i kommunen.

Trafikksikkerhetsarbeidet konsentrerer seg om to hovedområder:

  • å hindre at ulykker skjer
  • å redusere konsekvensene per ulykke

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 (PDF)