Dette er feltet for ingress

Overskrift - Testing

Her starter teksten. Aktuelle tema som ble formulert

 

og presentert på workshopen er følgende:Presentasjon planarbeidet, her rammer mm. Gro Eriksen fra Plan- og bygningsavdelingen Bakgrunn for universell utforming, filosofi, lovverk, eksempler, Anne Lilleby fra Servicetorget

Les om lovverk for universell utforming på DIFI sine sider.

IKT og kommunens nettsider.

Øyvind Moen fra IKT Eiendomsforvaltningen om kommunale bygninger m uteanlegg, ved Ingunn Ramsfjell Eiendo

Folkehelse og tilrettelegging for friluftsliv v Heidi Kristine Syrdahl Rustand , folkehelsekoordinator, strategi og samfunn

Litt om Friluftsområder ved

  • Petter Høistad fra Natur og idrett Tema:
  • Uteområder - det er de sikrede friluftsområdene som i utgangspunktet skal kartlegges.
  • Det er iike krav til UU i utmark/mark som ikke er opparbeidet. Områder som bør kartlegges: Strender,

Løkker og lekeplasser, fiskeplasser ved sjø og ferskvann. Det er mange stier og smett i nærmiljøet som kunne vært gjort noe med i forhold til UU. Trafikk og samferdsel ved Yngve Kristoffersen, fraKommunalteknisk avdeling