Askers utvikling

Geologien har vært bestemmende for bosetning og kommunikasjon, og de sentrale transportårene i Asker i dag har kontinuitet tilbake til forhistorisk tid. Landskapet er førende for hvor det er mulig å bevege seg og hvor det har vært naturlig å bygge.

Landskap og historie