Hagaløkka hedres med pris

Hvert år deles Dronning Sonjas skolepris ut til en skole som har utmerket seg i arbeidet med likeverd og inkludering. I 2018 var Hagaløkka på Borgen en av åtte nominerte skoler fra hele landet.