Klimafestivalen § 112 i Asker 2017

Retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt i Grunnlovens § 112. Ved å belyse denne paragrafen ønsker Klimafestivalen § 112 å forsterke et klart budskap: Ny endringsvilje trengs dersom Norge skal oppfylle ånden og ordlyden i loven.

Digitalt løft i Asker-skolen

Kommunestyret vedtok 6. september "Temaplan for digital læring i Asker-skolen". Det digitale løftet vil forhåpentligvis bidra til økt elevmotivasjon, bedre muligheter til å variere undervisningsmåter og til å kunne gi tilpasset opplæring.