Asker har, også i år, stabilt høye resultater på nasjonale prøver på alle trinn og ligger godt over det nasjonale gjennomsnittet.

Utdanningsdirektoratet gjennomfører de obligatoriske prøvene, som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Disse ferdighetene er viktige for læring i alle fag. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

5. trinn: Det er små forskjeller mellom kjønnene på 5. trinn. Guttene presterer litt bedre enn jentene på både engelsk og i regning. Asker går frem i regning, ellers er det små endringer i de andre fagene fra i fjor.

8. trinn: Her er det ingen forskjell mellom kjønnene i engelsk, men jenten e er sterkere i lesing og guttene i regning. Gjennomsnitt for kommunen er uendret på alle prøver.

9. trinn: Her måles ungdomstrinnets bidrag best og kommunen ligger også her godt over det nasjonale gjennomsnittet. Resultatene er uendret fra forrige år og forskjellene i både lesing og regning er mindre mellom kjønnene.

  • Femteklassingene i Asker har i snitt 52 poeng, mens snittet for Norge er 50 poeng. Snittet for Akershus er 51 poeng.
  • Åttendeklassingene i Asker har i snitt nær 53 poeng. Snittet for landet er på 50 poeng og for Akershus 51 poeng.
  • Niendeklassingene oppnådde 57 poeng i snitt. Snittet for landet er 54 poeng og for Akershus nær 55 poeng.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Prøvene blir gjennomført om høsten, kort tid etter at elevane har startet på 5., 8. og 9. trinn.

Les mer om resultatene på 5. trinn 

Les mer om resultatene på 8. trinn 

Les mer om resultatene på 9. trinn