For å unngå problemer ved skolestart, har Asker kommune besluttet å utsette deler av innføringen av det oppvekstadministrative IKT-systemet Vigilo for skolene i nye Asker (Hurum, Røyken, Asker). Utsettelsen gjelder ikke barnehagene i de tre kommunene. Der skal fortsatt kommunikasjonen foregå i Vigilo.

Administrasjonssystem for oppvekstsektoren

Vigilo er et system som gir oppvekstsektoren en rekke digitale verktøy i hverdagen. Dette innebærer blant annet timeplanlegging, et kommunikasjonsverktøy og fraværsføring. Systemet ble anskaffet gjennom en anskaffelsesprosess i 2018 for å få på plass et helhetlig administrasjonssystem for oppvekstsektoren i nye Asker.

Utsettelse basert på risikovurdering

Gjennom uttesting, igangsetting, kvalitetssjekk, akseptansetesting og risikovurdering underveis, har vi nå  konkludert med at vi ikke kan lansere Vigilo for skolen ved skolestart slik vi ønsket, gitt hvordan verktøyet fungerer i dag. For barnehagene videreføres fortsatt kommunikasjonsmodulen i Vigilo

- Vi mener det per i dag er for stor risiko for problemer for skolene ved skolestart, sier Kai Lund, oppvekstdirektør i Asker og nye Asker. Lund påpeker at det ikke er første gangen slike omfattende systemer innføres.

Viderefører eksisterende løsninger 

Vi har, basert på erfaringer og risikoanalyser, sørget for at skolene i de tre kommunene vil fortsette med de eksisterende løsningene de har - som itslearning, Fronter, Transponder, Oppad og WIS inntil videre. Disse kjente systemene vil være klar til bruk innen skolestart, sier han. Dette betyr at kommunikasjonen med de foresatte inntil videre vil fungere slik det gjorde sist skoleår og i de samme kanalene.

- Vi utsetter innføringen av Vigilo inntil vi er trygge på at verktøyet fungerer stabilt og som forventet. Dette er det leverandøren som har ansvar for, og vi har kontinuerlig god dialog og kontakt med dem, sier han. 

Digitalt løft - stabil drift

Gjennom arbeidet med bygging av ny kommune har man på IKT-feltet fulgt prinsippet med å sikre stabil drift og gjøre digitalt løft der det er mulig.

- Når vi nå ser at det er fare for problemer med dette systemet ved skolestart, legger vi vekt på stabil drift for å sikre en forutsigbar start på skoleåret for alle parter, sier oppvekstdirektøren. Han understreker at Vigilo, når det er endelig innført, vil gi et digitalt løft for skolen i hele den nye kommunen. Målet var å være klar til skolestart, men nå utsetter vi. Dette er selvsagt uheldig og det er ikke slik vi ønsket det, men det er bedre å utsette enn å kjøre på og risikere problemer for alle brukerne i en travel skoleoppstart, sier han. 

For foresatte som har barn både i skole og barnehage, er det altså bare kommunikasjonsløsningen i Vigilo for barnehagene som skal brukes foreløpig.