Asker kommune sitt forslag til endring i Billingstad og Hvalstad skolekretser.

For å sikre kapasitet til elevveksten som vil komme ved utbyggingen på Vestre Billingstad, må den delen av Billingstad skolekrets hvor utbyggingen kommer, flyttes til Hvalstad skolekrets. Billingstad skole har ikke kapasitet til elevveksten i dette området.

Rådmannen foreslår å flytte deler av grunnkrets 0304 til Hvalstad skolekrets. Det gjelder fra Stasjonsveien 18-44, Billingstadsletta 61-91(bare oddetallssiden) og følger grunnkrets til Neselva. Det  trengs ingen trafikksikkerhetstiltak for å sikre skoleveien fra dette området til Hvalstad skole. 

Kart over forslag til endring i Billingstad og Hvalstad skolekretser. Klikk på kartet for å se detaljer. Velg visning i kartløsningen ved å trykke på ikonet 

Kart

Videre behandling

Etter høringsperiodens utløp 17. september, legges saken med høringsuttalelsene fram for Komite for oppvekst 30. oktober.