Asker kommune sitt forslag til endring i Drengsrud og Vardåsen skolekretser

Drengsrud skole har lav kapasitet, og gamle skolebygg,med begrenset fleksibilitet. Dette gir utfordringer når barnekullene blir så store at trinnene må tredeles. Det er store kull de kommende årene. For Vardåsen skole er tilfellet motsatt, her blir barnekullene mindre i årene som kommer.

Området som foreslås flyttet fra Drengsrud til Vardåsen skolekrets er hele grunnkrets 1003 og deler av grunnkrets 1006. Grunnkrets 1006 deles ved Gamle Drammensvei 370 og Skansejordet 3 (se kart). 

Det er gjort befaring med Kommunalteknisk avdeling for å vurdere skoleveien, og det er mulig å bruke undergang under E-18 ved Skansen/Gamle Drammensvei 396B som skolevei. Veien må utbedres/asfalteres og det må settes opp gatelys. Det er fra Skansejordet 3, 900 meter til Drengsrud skole og 2 km til Vardåsen skole.

Kart over forslag til endring i Drengsrud og Vardåsen skolekretser. Klikk på kartet for å se detaljer. Velg visning i kartløsningen ved å trykke på ikonet 

Kart

Videre behandling

Etter høringsperiodens utløp 17. september, legges saken med høringsuttalelsene fram for Komite for oppvekst 30. oktober.