Asker kommune sitt forslag til endring i Mellom-Nes og Hvalstad skolekretser.

For å sikre kapasitet til elevene i Mellom-Nes skolekrets, forslår rådmannen å endre skolens inntaksområde. Forslaget er at deler av Mellom-Nes skolekrets flyttes til Hvalstad skolekrets. Hvalstad har i dag noe overkapasitet, mens Mellom-Nes skole har økende underkapasitet og ikke arealer rundt skolen for en utvidelse.

Forslaget fra kommunen er at deler av grunnkrets 0205 blir flyttet til Hvalstad skolekrets. Området som foreslås flyttet er Dalslia 20A til 40, Langkroken fra 12A, Holmenåsen, Holmengata og ut i fjorden, og resten av grunnkrets 0205 (se kart). 

Det er gjort befaring med Kommunalteknisk avdeling med tanke på trafikksikkerhet. Det eneste som trengs av trafikksikkerhetstiltak er et sikkerhetsgjerde på gangbro over E-18 i enden av Fjellstadveien. Gangavstand til Hvalstad skole fra Langkroken 12A er 2 kilometer, mot 1,3 kilometer til Mellom-Nes skole.

Kart over forslag til endring i Mellom-Nes og Hvalstad skolekrets. Klikk på kartet for å se detaljer. Velg visning i kartløsningen ved å trykke på ikonet Kart

Videre behandling

Etter høringsperiodens utløp 17. september, legges saken med høringsuttalelsene fram for Komite for oppvekst 30. oktober.