Hagaløkka: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland overrakte det synlige beviset på at Hagaløkka er nominert til Dronning Sonjas skolepris for 2018. Stolte mottakere var elevrådsrepresentanter fra syvende trinn, (f.v.) elevrådsleder Frida Klerck Helseth og Vaya Hristova Andersen, samt rektor, Birgitte Vedeler. Foto: Aina Skoland
Hagaløkka: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland overrakte det synlige beviset på at Hagaløkka er nominert til Dronning Sonjas skolepris for 2018. Stolte mottakere var elevrådsrepresentanter fra syvende trinn, (f.v.) elevrådsleder Frida Klerck Helseth og Vaya Hristova Andersen, samt rektor, Birgitte Vedeler. Foto: Aina Skoland

Hvert år deles Dronning Sonjas skolepris ut til en skole som har utmerket seg i arbeidet med likeverd og inkludering. I 2018 var Hagaløkka på Borgen en av åtte nominerte skoler fra hele landet.

– Det er ingen A4-jobb å være ansatt på Hagaløkka skole, slår rektor Birgitte Vedeler fast.

– I flaggborgen på FN-dagen hadde vi 40 flagg representert. Vi er en skole med stort mangfold, og det er vi stolte av. Likeverd og inkludering er naturlige satsingsområder for oss, og en sånn oppmerksomhet som dette motiverer oss til å fortsette det gode arbeidet.

Elevrådsleder på Hagaløkka Frida Klerck Helseth (12) sier at mat, sjakk og fotball er noe alle kan gjøre sammen uansett språk. Hun innrømmet at det var stor stas å bli nominert til Dronning Sonjas skolepris. Det syntes også rektor Birgitte Vedeler.

Mangfold i skolehverdagen

– Hagaløkka, med både voksne og barn, har utmerket seg med sitt engasjement for mangfoldet i skolehverdagen. I tillegg til elevene har de også involvert foreldre og nærmiljø på en forbilledlig måte, sa fylkesmann, Valgerd Svarstad Haugland.

Dronning Sonja har bestemt at alle de nominerte skolene skal få en liten oppmerksomhet, og derfor kom Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland på besøk til Hagaløkka.

Asker satser på inkludering og mangfold

Én av fem innbyggere i Asker er første eller andre generasjons innvandrere. I oktober vedtok kommunen en ny temaplan for inkludering og mangfold for 2018-2020.

– Arbeid med mangfold og inkludering er et satsningsområde for Asker. Derfor er ekstra hyggelig at det gode arbeidet på Hagaløkka blir verdsatt og lagt merke til, sier rådgiver for inkludering og mangfold, Tone Bøckman.