Torsdag 15. mars inviterte Kunnskapsdepartementet Hagaløkka skole sammen med alle 16 tidligere vinnerskoler av Benjaminprisen, til erfaringsutveksling om skolens forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering.

14 av 16 tidligere vinnerskoler deltok og var representert gjennom rektor, én lærer og én elev. Konferansen ble holdt i statsministerens representasjonsbolig. På konferansen deltok statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, som også var med på gruppesamtaler rundt bordene for å lære av skolens erfaringer.

Hagaløkka skole hadde med seg elevrådsleder Arman fra 7. trinn, som elevrepresentant. Hagaløkka skole var en av fire skoler som holdt et innlegg om sine erfaringer i plenum. 

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sammen med Heidi Holter, Birgitte Vedeler, Trond-Arne Zweidorff og elevrådsleder Arman