Med bakgrunn i en hendelse der det gikk varmegang i en Chromebook i Sandnes kommune, gir vi her noen generelle anbefalinger om lading og oppbevaring.

Asker kommune er i løpende dialog med leverandøren, som allerede er i gang med å undersøke årsaken til hendelsen.

Noen kommuner har valgt å gi beskjed om at Chromebook ikke skal være med hjem. Vi er i dialog med Asker og Bærum brannvesen. Brannvesenet har vurdert saken og mener det ikke er nødvendig at elever legger igjen Chromebook på skolen.

Brannvesenet anbefaler å skru Chromebooken helt av når den ikke er i bruk. De anbefaler på det sterkeste at elektriske apparater, som Chromebook, kun skal lades/stå i strøm når man er våken og tilstede.

Samtidig minner brannvesenet om generelle råd for oppladbart utstyr:

  • Ikke bruk PC i senga
  • Ladingen skal avsluttes når batteriet er fullt. Oppladbare batterier er ikke ment for å lade i flere timer enn nødvendig, og vil bli ødelagt over tid. Dette kan i verste fall føre til brann.
  • Det er viktig at oppladbart utstyr kun blir ladet under tilsyn.
  • Det anbefales at man slår elektriske apparater helt av når de ikke er i bruk. Unngå å la apparatene stå i «stand-by».