Kommunestyret vedtok 6. september "Temaplan for digital læring i Asker-skolen". Det digitale løftet vil forhåpentligvis bidra til økt elevmotivasjon, bedre muligheter til å variere undervisningsmåter og til å kunne gi tilpasset opplæring.

- Vi satser digitalt for å gi barn i Asker de beste forutsetninger. Vi er overbevist om at dette digitale løftet i skolen vil bidra til økt elevmotivasjon, bedre muligheter for variasjon i undervisningsmåter, tilpasset opplæring og relevant kompetanse for dagens og fremtidens samfunn, sier ordfører Lene Conradi.

Én maskin til hver elev ikke nok

Asker kommune skal bruke 10 millioner kroner i 2016, og deretter 14 millioner kroner de påfølgende årene for å sikre at alle elever får en maskin hver. Innen 2018 vil alle elever i askerskolen ha en eget enhet. Men én maskin til hver elev er alene ikke nok.

- Maskinene må brukes på en pedagogisk hensiktsmessig måte for å øke elevenes læring. Derfor må den enkelte lærer også føle trygghet i bruk av maskinene og få kompetanseutvikling som gjør at de kan vurdere når og hvordan maskinene best kan brukes, sier Kai Lund, oppvekstdirektør i Asker kommune.

Det digitale løftet vil ifølge oppvekstdirektøren forhåpentligvis bidra til økt elevmotivasjon, bedre muligheter til å variere undervisningsmåter og til å kunne gi tilpasset opplæring. Mer bruk av teknologi i fagene vil øke elevenes digitale kompetanse, men også økt kompetanse og læring i fag.

Møte fremtidens behov for kompetanse

- Vi vil at alle elever i Asker-skolen skal utvikle kompetanse og arbeidsmåter slik at de er godt forberedt til å møte fremtidens samfunn og arbeidslivets behov for kompetanse. Da må vi legge til rette for at elevene utdanner seg for å delta i og kunne bidra til utformingen av et samfunn vi ennå ikke kjenner. Da er digitale ferdigheter og kompetanse en forutsetning, sier Lund.

Teknologisk plattform

Den teknologiske plattformen for Asker-skolen i perioden 2016 - 2019 består av:

Her kan du lese hele temaplanen (PDF)