Høring - Endringer i betalingsordningen for SFO

Asker kommune legger fram forslag til tre ulike modeller for betaling i skolefritidsordningen (SFO). Det legges også fram forslag om endring av moderasjonsordningen og innføring av 2-dagerstilbud.

Forslag om endringer i forskrift om skolefritidsordningen er nå på høring.

I sak 37/21 anbefalte kommunedirektøren at det blant annet skulle sendes forslag om 11 måneders betaling på høring. Utvalg for oppvekst gikk imot deler av kommunedirektørens forslag og fattet vedtak om at følgende skulle sendes på høring:

Tre alternative betalingsordninger

  1. Videreføring av dagens ordning med 10 måneders betaling og mulighet for kjøp av dager i ferie-SFO
  2. 11 måneders betaling hvor alle dager i ferie-SFO er inkludert
  3. Foreldre kan velge mellom 10, 10,5 eller 11 måneders betaling

For mer informasjon om de tre betalingsalternativene og moderasjonsordningene les:
Høringsnotat - Betaling og moderasjon i skolefritidsordningen

Høringsfrist er 15. november 2021.

Send høringsinnspill

Du kan også gi innspill på e-post eller som brevpost. Merk da meldingsfelt eller konvolutt med «Endring av SFO-ordningen , 21/09068»

E-post:

Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.