Nå kan familier med inntekt under en satt grense søke om redusert betaling i SFO.

Kommunestyret i Asker har vedtatt rabattordning for opphold i skolefritidsordningen (SFO). Målet er at flest mulig får anledning til å bruke SFO. Redusert brukerbetaling gjelder kun ordinær oppholdsavgift (ikke betaling for dagbarn, feriedager, transport, aktiviteter, etc.).

Les mer på våre sider om skolefritidsordningen.