Den alternative skolen er et frivillig tilbud til 9. og 10. klassinger, som vil profittere på undervisning i liten gruppe og stor praktisk tilnærming i fagene.

Skolen følger Kunnskapsløftet og ellers de samme regler som andre skoler. I 10. klasse går elevene opp til ordinær eksamen og de får et vanlig vitnemål. I enkelte tilfeller kan det også gis et deltidstilbud til 8. klassinger.

Skolen har 3 avdelinger med tilsammen ca 20 elevplasser:

Vi er medlem av FAS - Fellesorganisasjonen for Alternative Skoler i Norge.

Søknad

Søknad til Den alternative skolen skjer i samarbeid med skolen eleven går på. Alle som søker må ha vært på besøk og hospitert 1-2 dager ved minst en avdeling. Ta kontakt med rådgiver på skolen for mer informasjon.