Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Digital læring i askerskolen

Elevene i askerskolen har tilgang til en personlig digital enhet (Chromebook) og digitale læremidler. Formålet med dette er å utruste elevene med digitale kompetanse som kreves i yrkeslivet og samfunnet generelt.

Skolehverdagen handler om å gi elevene mulighet til å lære gjennom å utforske, skape, reflektere, samarbeide og være kritiske. Digitale verktøy åpner for nye måter å realisere dette på. Det innebærer også å utvikle digital dømmekraft og forståelse for rollen teknologi har i samfunnet.

Lærere i askerskolen har gjennom prosjektet “Digital læring i askerskolen” (2017-2019) [Lenke] fått økt kompetanse i både verktøy og undervisningsmetodikk. I 2020 innføres nye læreplaner i norsk grunnskole. Her ligger et økt fokus på digital kompetanse. Alle lærere i kommunen jobber nå videre med kompetanseheving knyttet til dette fagfeltet.