Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Ofte stilte spørsmål  - digital læring

Ofte stilte spørsmål fra foresatte og andre interesserte.

Her vil du som foresatt finne svar på de mest vanlige spørsmålene i forbindelse med at ditt barn har fått en G Suite-konto.

Hva blir annerledes for foresatte?

Svar: En av de viktige jobbene du gjør som foresatt er å følge opp barnas leksearbeid, og fokuset i skolen vil også påvirke leksesituasjonen. Fremover vil det bli en økning av leksearbeid gjort på Chromebook dersom elevene på din skole har med denne hjem. Elevene vil få den ferdighetsopplæringen de trenger på skolen, og skolen vil støtte opp med kompetanse til foresatte etter behov. Det skal fortsatt være enkelt å hjelpe elevene med hjemmearbeid, og ferdighetene du trenger som foresatt kan sammenlignes med en middels bruk av Facebook.

For å låne PC med hjem må foresatte inngå en kontrakt med skolen i forbindelse med bruk. Denne avtalen får du fra skolen før eleven har med enheten hjem.

Lekser på Chromebook

Det er en forventning at foreldre i askerskolen er medspillere i barnas læring. I det digitale arbeidet betyr det at å sitte sammen med barnet som er logget inn i sine læringsverktøy, ressurser og arbeider på sin personlige Chromebook.

En viktig faktor i å støtte barna i læringsarbeidet er dialogen leksearbeidet legger til rette for.
Les mer om skole-hjem samarbeidet

 

Har foresatte egen konto i G Suite?

Nei, foresatte har ikke egen konto for innlogging i Google-tjenestene.

Kan Chromebook brukes til andre ting enn skolearbeid?

Når elevene har med Chromebook hjem er det kun fordi denne skal brukes til skolearbeid og lekser. All annen digital bruk må holdes til private enheter.

Hva er G Suite?

Svar:  G Suite for education er en skytjeneste levert av Google. At det er en skytjeneste vil si at elevene kun trenger en internettleser for å få verktøyene tilgjengelig. G Suite inneholder tjenester for dokumentbehandling, regneark, presentasjoner, videosamtaler, lagring, samhandling og mye mer. Mer informasjon om G Suite produkter

Trenger vi å koble Chromebook til internett hjemme?

Svar: Ja, selv om mye av funksjonaliteten kan brukes uten nett bør Chromebook være på internett for det arbeidet som skal gjøres hjemme. Mer informasjon: https://support.google.com/chromebook/answer/1047420?hl=en

Hva er brukernavnet og passordet til eleven?

Svar:

Brukernavn: (f.eks. )

Passord: Det samme passord som Feide og itslearning m.m.

Hvor logger vi på G Suite?

For å få G Suite tilgjengelig kan eleven gå til www.google.no og klikke på den blå Logg på/Sign in-knappen øverst til høyre. Bruk brukernavn og passord som du har fått tildelt på skolen.

Gå deretter til tjenesten du ønsker å bruke, f.eks. drive.google.com

Hvem skal mitt barn kontakte dersom hun/han ikke får logget seg inn i G Suite?

Elevene skal kontakte sin lærer.

Hva gjør vi om Chromebook ikke virker når eleven skal gjøre lekser?

Svar: Hvis eleven har en annen enhet som f.eks. PC, Mac eller nettbrett tilgjengelig kan en logge inn på www.google.no med sitt G Suite brukernavn og passord. Hvis dette ikke er mulig, kontaktes lærer innenfor arbeidstiden.

Er elevene trygge på Chromebook?

Et av de overordnede målene med opplæringen i skolen er at barna skal lære å  håndtere en digital hverdag. I skolen heter emnet Digital dømmekraft og omhandler blant annet hvordan vi skal forholde oss til Internett for å være trygge.

 For å sikre barna til de er modne til å håndtere den digitale hverdagen har vi gjort noen grep. 

 Elevens Chromebook og brukerkonto i Google: 

  • har et såkalt nettfilter som sperrer for en del skadelig innhold.
  • er satt opp med reklameblokkering for å skjerme elevene mot reklame.
  • er sperret for såkalt inkognitomodus der elevene kan opptre skjult på nett.
  • er sperret for innlogging til noen av Google sine tjenester. Dette vil si at de kan se innholdet, men ikke publisere/delta. Tjenestene det per i dag er sperret for er Youtube, Google Plus og Blogger. I chatte- og videotjenesten Hangouts kan elevene kun kontakte andre i askerskolen
  • har Safe Browsing og Malicious Sites -funksjonalitet aktivert. Dette gjør at elevene får varsling med spørsmål om å fortsette før de aksesserer sider som kan inneholde malware og phishing innhold

 

Er dette en sikker skytjeneste?

Svar: GSuite for education er en bedrifts/skoletjeneste som er sikker og reklamefri, og Asker kommune vurderer denne som et godt og trygt læremiddel for elever og ansatte i askerskolen.

Det er gjennomført obligatoriske risikovurderinger, og inngått databehandleravtaler med leverandøren (Google). Databehandleravtalen beskriver blant annet at skolenes data er sikkert lagret og at alle data eies av Asker kommune. Likeledes at brukernes data for eksempel ikke blir analysert og brukt til annonseformål. Asker kommune vurderer databehandleravtalen som god og har tillit til at den blir etterfulgt av leverandøren.

Det er viktig å påpeke at det er bedrifts-/skolekontoer som tilbys elevene og ikke forbrukerkontoer. Det er vesentlige forskjeller her i forbindelse med blant annet håndtering av personopplysninger.

Du finner mer informasjon om sikkerhet og personvern i GSuite for education her.

Vil elevene se reklame i G Suite?

Nei, elevene vil ikke se reklame i G Suite-tjenestene tilknyttet Asker kommune. Dette gjelder også i Google søk.

Er eleven ansvarlig for det som blir gjort med en G Suite-konto knyttet til askerskolen?

Svar: Ja. Den enkelte elev (kontoeier) er selv ansvarlig for det som blir gjort på sin konto. Det som skjer på digitale arenaer må sees på som en utvidelse av det som skjer i klasserommet, og de de ordinære ordensreglene for skolen må følges.

Hvem skal mitt barn eller vi som foresatte kontakte for å rapportere om misbruk eller bekymring ved bruk av G Suite?

Kontakt skolen, ved rektor.

Vil elevene fortsatt bruke bøker?

Svar: Ja, bøker er fortsatt et av læremidlene skolen vil bruke.

Skal elevene slutte å skrive for hånd?

Svar: Nei de skal fortsatt lære å skrive for hånd, men samtidig lære andre verktøy som f.eks. tastatur, tale til tekst og andre måter å produsere tekst på.

Jeg er bekymret for skjermtid og fysiske plager.

Svar: Skolen er observant i forhold til dette. Elevene skal ha varierte arbeidsformer og bruke et bredt utvalg av læremidler på lik linje med PC.

Mitt barn trenger lese- og skrivestøtteprogram

Asker kommune har kjøpt lese- og skrivestøttetjenesten IntoWords til alle elever i askerskolen. Denne vil dekke de aller fleste behov for spesialundervisning innen lese- og skriveopplæringen. Dersom det vurderes at enkelte elever må ha tyngre programvare som er avhengig av Windows PC, følges tradisjonell ordning med innkjøp av PC gjennom hjelpemiddelsentralen. Det vurderes kontinuerlig hvilke apper eller tjenester som skal ligge i porteføljen alle skolene har tilgjengelig. 

Andre spørsmål?

Hvis du har andre spørsmål, kontakt gjerne skolen. Du kan også se: Google Norge sine nettsider eller les Google sine egne ofte stilte spørsmål (engelsk).