Muntlig eksamen arrangeres 2019 i samarbeid mellom Asker, Hurum og Røyken kommuner.

Muntlig eksamen gjennomføres i perioden fra 4. juni til 14. juni. Informasjon om organisering og datoer for når elevene får vite hvilke fag de kommer opp i og eksamen på den enkelte skoler, vil bli lagt ut snart.