Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen 2024

Tidsplan for gjennomføring av skriftlig eksamen 2024:

 • Tirsdag 7. mai:
  • Klokken 0900 - Opplysning om hvilket fag eleven skal ha eksamen i.
 • Mandag 13. mai:
  • Forberedelse til eksamen i engelsk. (Forberedelsesmateriell blir tilgjengelig fra kl 0900)
 • Tirsdag 14. mai: 
  • Eksamen i engelsk
 • Tirsdag 14. mai :
  • Forberedelse til eksamen i norsk hovedmål og sidemål. (Forberedelsesmateriell blir tilgjengelig fra kl 0900)
 • Onsdag 15. mai:
  • Eksamen i norsk hovedmål
 • Torsdag 16. mai:
  • Eksamen i norsk sidemål
 • Tirsdag 21. mai
  • Eksamen i matematikk

For flere detaljer se Utdanningsdirektoratets side

Elevene på 10. trinn blir trukket ut til både skriftlig og muntlig eksamen. 

Om eksamensfagene

Skriftlig eksamen er lik for alle landets ungdomsskole og er organisert av Utdanningsdirektoratet. Eksamensperioden strekker seg i år fra 7. mai - 21. mai. Alle eksamener er digitale. I skriftlig blir elevene trukket ut til eksamen i ett av følgende fag:

 • Matematikk
  Eksamen i matematikk har ikke forberedelsesdag. Det er en todelt eksamen, hvor en del er uten og en del er med hjelpemidler.

 • Norsk
  Eksamen arrangeres over to dager. Dag 1 besvares på hovedmål, dag 2 på sidemål. Elever med fritak for vurdering i sidemål gjennomfører bare eksamen i hovedmål. Begge eksamener har en forberedelsesdag. På forberedelsesdagen skal elever møte opp på skolen som vanlig, og har rett på veiledning. 

 • Engelsk
  Eksamen i engelsk har en forberedelsesdag. På forberedelsesdagen skal elever møte opp på skolen som vanlig, og har rett på veiledning.

Elevene har rett på et utvalg nettbaserte hjelpemidler. Disse velges ut av kommunen i samråd med ungdomsskolene, og skal være kjent av elevene.

Når elevene ikke er opptatt med forberedelser eller gjennomføring av eksamen, har de alternative aktiviteter på skolen eller arbeidsoppgaver som løses hjemme.

Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen må sende søknad til rektor i god tid før eksamen. Les mer på Utdanningsdirektoratets sider.

Vitnemålsutdeling skjer i juni - nærmere beskjed om tid og sted vil bli gitt i god tid fra skolen.