Regjeringen vil avlyse eksamen for elever våren 2022

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/eksamen-for-elever-varen-2022-avlyses/

Skriftlig eksamen

SKRIFTLIG EKSAMEN 2022

Tidsplan for gjennomføring av skriftlig eksamen 2022:

 • Torsdag 12. mai:
  • Klokken 0900 - Opplysning om hvilket fag eleven skal ha eksamen i.
 • Onsdag 18. mai: 
  • Forberedelse til eksamen i engelsk. (Forberedelsesmateriell blir tilgjengelig fra kl 0900)
 • Torsdag 19. mai :
  • Eksamen i engelsk
 • Torsdag 19. mai:
  • Forberedelse til eksamen i norsk hovedmål og sidemål. (Forberedelsesmateriell blir tilgjengelig fra kl 0900)
 • Fredag 20. mai:
  • Eksamen i norsk hovedmål
 • Mandag 23. mai
  • Eksamen i norsk sidemål
 • Tirsdag 24 mai:
  • Eksamen i matematikk

For flere detaljer se Utdanningsdirektoratets side

Elevene på 10. trinn blir trukket ut til både skriftlig og muntlig eksamen. 

Om eksamensfagene

Skriftlig eksamen er lik for alle landets ungdomsskole og er organisert fra sentralt hold. Eksamensperioden strekker seg i år fra 12. mai - 25. mai. I skriftlig blir elevene trukket ut til eksamen i ett av følgende fag:

 • Matematikk
  Eksamen matematikk i grunnskolen er to delt. Del 1 (2 timer) er uten hjelpemidler og gjennomføres på papir. Del 2 (3 timer) gjennomføres som papirbasert eller IKT-basert eksamen. Elevene må ha datamaskin, påkrevd programvare og utskriftsmuligheter under hele del 2 av eksamen, også om den gjennomføres på papir. Påkrevd programvare er regneark og graftegner. 

 • Norsk
  Eksamen arrangeres over to dager. Dag 1 besvares på hovedmål, dag 2 på sidemål. Begge dager forberedes med en ressurs på internett. Denne gjøres tilgjengelig for elevene dagen før hovedmålseksamen. Elever med fritak for vurdering i sidemål, skriver på hovedmål begge dager. Sentralt gitt skriftlig eksamen i norsk er en IKT-basert prøve i tekstkompetanse. Elevene skal lese og vise at de forstår ulike tekster og selv produsere tekster skriftlig. Eksamen består altså av to deler, en del med oppgaver ut fra vedlagt tekst og en del med oppgaver til valg. Skolene/kommunen kan velge å la elevene benytte nettbaserte forberedelsesdeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker under eksamen. Dette gjelder kun dersom kommunen er i stand til å isolere de aktuelle IP-adressene.

 • Engelsk
  Eksamen forberedes med en ressurs på internett, denne gjøres tilgjengelig for elevene dagen før eksamen. Sentralt gitt skriftlig eksamen i engelsk er en IKT-basert prøve. Skolene/kommunen kan velge å la elevene benytte nettbaserte forberedelsesdeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker under eksamen. Dette gjelder kun dersom kommunen er i stand til å isolere de aktuelle IP-adressene.

Når elevene ikke er opptatt med forberedelser eller gjennomføring av eksamen, har de alternative aktiviteter på skolen eller arbeidsoppgaver som løses hjemme.

Elever med allergi eller andre kroniske sykdommer kan søke om utvidet tid. Søknad med legeerklæring rettes til rektor i god tid før eksamen.

Vitnemålsutdeling skjer i juni - nærmere beskjed om tid og sted vil bli gitt i god tid fra skolen.