Høring: Forslag til endring av Drengsrud og Jansløkka skolekretser

Forslag til endringer i kretsene til Drengsrud skole og Jansløkka skole er nå ute på høring. Vi ønsker dine innspill på forslagene. Du kan kommentere og gi innspill på forslagene fram til 01. oktober 2022.

Utvalg for oppvekst vedtok i sitt møte 31. mai 2022 at forslag om endring av Drengsrud og Jansløkka skolekretser skulle sendes på høring.

Forslag om endringer

Områdene som er berørt av forslaget er boliger mellom krysset Hogstadveien/Gamle Drammensvei og rett linje til Biterud, og
ned til Semsveien

Kommunen foreslår at elevene bosatt i disse områdene fra og med skoleåret 2023/2024 skal sogne til Jansløkka skole. En eventuell endring vil kun gjelde de elevene som begynner i 1. klasse skoleåret 2023/2024. Det betyr at elever som i dag går på Drengsrud skole vil fortsette på skolen fram til og med 7. klasse.

Høringsfrist er 01. oktober 2022.

Send innspill

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Eller med e-post til:

Merk da innspillene med: Høringssvar kretsendringer Drengsrud og Jansløkka, Sak 22/07099.