Høring – Forslag om å endre forskriften om rett til skoleplass

Asker kommune legger fram forslag til endringer kommunens forskrift om skoleplassering og kretsgrenser.

Forslag om endringer i forskrift om rett til skoleplass er nå på høring.

I sak 36/21 anbefalte kommunedirektøren at endringer i forskriften om rett til skoleplass sendes på høring. Utvalg for oppvekst fattet vedtak om at følgende skulle sendes på høring:

Forslag til endringer i forskrift om rett til skoleplass sendes på offentlig høring.

For mer informasjon om endringene i forskriften les: Høringsnotat – Forslag om å endre forskriften om rett til skoleplass

Høringsfrist er 29. oktober.

Send høringsinnspill

Du kan også gi innspill på e-post eller som brevpost. Merk da meldingsfelt eller konvolutt med «Endring forskrift om rett til skoleplass, 21/14370»

E-post: 

Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Forslaget behandles av politikerne

Etter høringsfristen, vil vi gå gjennom innspillene og legge saken fram for politisk behandling i utvalg for oppvekst. Deretter vil saken bli behandlet i kommunestyret.