Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Karriereveiledning

Fylkeskommunens veiledningssenteret Asker og Bærum har eksistert siden 2010, har til sammen 29 ansatte og karrieretjenesten består i dag av seks karriereveiledere som jobber med både individuell veiledning, men også gruppeveiledning og samarbeidsoppgaver på systemnivå. Tilbudet ble lovpålagt i 2020. Les mer her

Du kan få gratis karriereveiledning hvis du

  • er bosatt i Viken
  • er over 19 år og ikke tilknyttet en skole
  • er usikker på hva du passer til og vil trives med
  • er usikker på hvilke muligheter som finnes i utdanningsløp og arbeidsliv
  • ønsker å endre din jobbsituasjon

Hva kan du få hjelp med?

  • Reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger
  • Kartlegge dine interesser og din kompetanse
  • CV, søknad og intervju
  • Veiledning og informasjon om utdanningsmuligheter

Her er informasjon om hvordan bestille time:

Karriereveiledning Asker og Bærum - Viken fylkeskommune

Film om karriereveilednig - Kompetanse Norge