"Digital læring i askerskolen" er et pedagogisk prosjekt i Asker og Hurum for å øke elevenes læringsutbytte og digitale ferdigheter slik at de er forberedt til videre studier, samfunns- og yrkesliv.