Ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en tverrfaglig forskergruppe i tre år fulgt Asker kommunes digitale satsing i skolen og innføring av én Chromebook til hver elev i alle skolene. Dette arbeidet er snart ferdigstilt og legges fram i en sluttrapport i november.

- NIFU har hatt følgeforskning på prosjektet. De har levert en midtveisrapport, og vil levere en sluttrapport innen kort tid. Vi er svært glade for at vi har hatt den tette oppfølgingen med NIFU. Det har gitt oss mulighet til å bli sett i kortene, det har gitt oss mulighet til å justere underveis. Det skaper både trygghet i det vi gjør og en unik mulighet til å lære gjennom hele prosessen. Det har vi hatt stort utbytte av, sier oppvekstdirektør Lund.

Tre ting peker seg ut

Selv om studien ennå ikke er avsluttet, er det ifølge Cathrine Tømte ved NIFU særlig tre ting som peker seg ut:

  1. Selv om skoleutvikling tar tid, og skolene er kommet ulikt langt i å ta i bruk de pedagogiske mulighetene som ligger i at hver elev har sin egen digitale enhet, er det ingen lærere, elever eller skoleledere som ønsker seg tilbake til en tilværelse med ipad-traller eller pc-rom.
  2. Å bruke en egen digital enhet i undervisningen innebærer omfattende pedagogisk utviklingsarbeid som faktisk tar mye tid. Det handler om å forstå mulighetene som ligger der og hvordan utnytte disse på en forsvarlig måte som er i tråd med fag, emner, elevsammensetting i klassen og trinn. Slik forståelse handler om både å beherske selve Chromebook rent teknisk, å ha oversikt over- og beherske relevant programvare og kanskje også å følge med på nye trender. Mange lærere i askerskolen forteller at etter tre år med 1:1 dekning oppdages stadig nye muligheter som de kanskje ikke hadde lett etter tidligere. Jo mer integrert Chromebook har blitt i det pedagogiske arbeidet, jo flere muligheter ser lærerne. Men spennet i det som vi ofte kaller for læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse er stort, både lokalt ved skolene og på tvers av skolene.
  3. Kommunens systematiske tilnærming til utrulling, implementering og kompetanseutvikling i skolene er viktig for at skolene kom i gang med det pedagogiske utviklingsarbeidet.

- Selve studien til NIFU er organisert som følgeforskning. Det betyr dialog underveis i hele perioden mellom forskere og kommunen. Slik kan kommunen gjennom jevnlige innspill fra forskerne velge å eventuelt justere kursen i satsingen, basert på kunnskapsgrunnlaget fra forskingen, forteller Cathrine Tømte ved NIFU som understreker at det Asker har gjort med sitt systematiske arbeid i dette prosjektet, er unikt.

NIFU har hatt jevnlige erfaringsmøter med kommunens prosjektleder for satsingen, halvårige møter med kommunens ledelse for utdanning, presentasjoner av foreløpige funn og observasjon spesielt tilrettelagt for henholdsvis lærere, ressurslærere, skoleledere og foreldre. Midtveisrapporten utgitt høsten 2018 systematiserte de foreløpige og fungerte som kunnskapsgrunnlag for kommunens videre arbeid med satsingen.

Fakta

  • Prosjektet har en årlig prislapp på 10 mill årlig for infrastruktur og maskinvare, i tillegg til implementeringskostnader for kompetanseheving på rundt 5 millioner totalt over 3 år.
  • Prosjektet har bestått av 3 delprosjekter og i tillegg mange aktiviteter som skolene selv har arrangert. De tre delprosjektene er IKTplan.no, kursing av lærere med ekstern leverandør og erfaringsdeling.
  • Det er tilgjengeliggjort nye verktøy for produksjon og samhandling, og digitale læringsressurser.
  • Nettverk og infrastruktur er oppgradert i alle skoler i Asker.
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennom tre år med følgeforskning fulgt arbeidet Asker kommunes digitale satsing.
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en non-profit stiftelse.
  • Arbeidet fortsetter i nye Asker. Nye Asker (Asker, Røyken og Hurum) har over 12 000 Chromebooks i bruk i skolene.