Om digital læring i askerskolen

"Digital læring i askerskolen" er et pedagogisk prosjekt for å øke elevenes læringsutbytte og digitale ferdigheter slik at de er forberedt til videre studier, samfunns- og yrkesliv.

I perioden 2017-2019 skal Asker kommune gjennomføre prosjektet  "Digital læring i askerskolen". Dette er et pedagogisk prosjekt for å øke elevenes læringsutbytte og digitale ferdigheter slik at de er forberedt til videre studier, samfunns- og yrkesliv. Prosjektet settes på agendaen ved en høy prioritering av kompetanseheving innen fagområdet i skolene, og en politisk storsatsing som realiserer en digital enhet per elev i alle skoler i Asker kommune.

Over 700 lærere skal levere den gode undervisningen til hver enkelt elev. Alle elever skal få kompetanse til å tilegne seg nye digitale ferdigheter, og ikke minst oppleve at teknologi har en hensiktsmessig plass i alle fag (Temaplan for digital læring i askerskolen). For å få til dette, samarbeider askerskolen med Utdanningsdirektoratet om kompetanseheving av alle ansatte i tråd med rammeverket iktplan.no. 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har oppdrag med følgeforskningen, og vil både bistå med prosjektets retning og gi grundige evalueringer.

Elever foran digital tavle