Digitale verktøy for læring

Temaplan for digital læring muliggjør en storsatsing med en enhet per elev i alle skoler i Asker kommune. Med Chromebook som enhet og skytjenestene G Suite og itslearning som hovedplattformer, har elever og lærere verktøy som muliggjør det beste av digital læring.

Temaplan for digital læring muliggjør en storsatsing med en digital enhet per elev. Asker kommune har valgt Chromebooks som verktøy for alle elevene i grunnskolen . En Chromebook har formfaktor som en vanlig PC, men teknologien baserer seg i stor grad på apper og skytjenester. Du kan lese mer om bakgrunnen for teknologien, og det politiske vedtaket her.

Via Chromebooks har elevene tilgjengelig trygge og sikre verktøy som de trenger i skolehverdagen.

  • G Suite er Google sin skyløsning. Her ligger verktøy for dokumentbehandling, regneark, presentasjoner, videosamtaler, lagring, samhandling og mye mer. Lærer-elev, og elev-elev vil kunne samarbeide sømløst i denne skyløsningen.

  • I tillegg vil det ut fra trinn og fagets premisser velges i et bredt utvalg av læremidler som elevene vil bruke.

  • Vigilo bli innført fra skoleåret 2019/20 som skoleadministrativt system og vil ivareta kommunikasjon med foresatte. 

Skytjenestene elevene har er tilgjengelig på alle typer enheter, også eventuelle PCer, telefoner og nettbrett elevene har privat. Det eneste som trengs er brukernavn og passord elevene får tildelt fra skolen.