Temaplan for digital læring muliggjør en storsatsing med en enhet per elev i alle skoler i Asker kommune. Med Chromebook som enhet og skytjenestene G Suite og itslearning som hovedplattformer, har elever og lærere verktøy som muliggjør det beste av digital læring.

Temaplan for digital læring muliggjør en storsatsing med en digital enhet per elev. Asker kommune har valgt Chromebooks som verktøy for elevene fra 4.-10.-trinn. En Chromebook har formfaktor som en vanlig PC, men teknologien baserer seg i stor grad på apper og skytjenester. Du kan lese mer om bakgrunnen for teknologien, og det politiske vedtaket her.

Via Chromebooks har elevene tilgjengelig trygge og sikre verktøy som de trenger i skolehverdagen.

  • G Suite er Google sin skyløsning. Her ligger verktøy for dokumentbehandling, regneark, presentasjoner, videosamtaler, lagring, samhandling og mye mer. Lærer-elev, og elev-elev vil kunne samarbeide sømløst i denne skyløsningen.

  • itslearning er læringsplattformen. Her ligger formelle oppgaver, vurderinger, karakterer og informasjon til foresatte.

  • I tillegg vil det ut fra trinn og fagets premisser velges i et bredt utvalg av læremidler som elevene vil bruke.

Skytjenestene elevene får er tilgjengelig på alle typer enheter, også eventuelle PCer, telefoner og nettbrett elevene har privat. Det eneste som trengs er brukernavn og passord elevene får tildelt fra skolen.

Utrullingstakt

  • 8.-10.-trinn våren 2017
  • 4.-7.-trinn høsten 2017
  • 1.-3.-trinn høsten 2018

Det kan være skolevise forskjeller som fraviker utrullingstakten.