Kompetanseplan for ansatte i skole og SFO i Asker kommune skal støtte skolene i gjennomføringen av  satsingsområdene gitt gjennom direktørens forventningbrev, samt bidra til å holde liv i tidligere satsinger og standarder

Forventninger skoleåret 2017/18

Askerskolen skal i perioden 2016-2021 satse særlig på realfag, digital læring og tidlig innsats i undervisningen samt videreutvikling av SFO-tilbudet. Praksis i henhold til prinsipper for vurdering for læring, klasseledelse og trygt og godt læringsmiljø er forutsetninger for å lykkes i arbeidet. Plan over kompetansetilbudet til lærere og SFO-ansatte i Askerskolen finner du her.