Engasjerte ungdomsskoleelever forsker på naturfaglige og matematiske problemstillinger ved Asker videregående skole.

– Jeg er i en drømmesituasjon, sier lektor Hossein Rostamzadeh ved Asker videregående skole. Elever kommer hit fordi de er interessert i å lære, og vi kan legge til side karakterer og tidspress og fokusere på morsomme og lærerike eksperimenter.

Forskerklubben i Asker er et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Asker videregående skole, finansiert av Asker kommune. Dette er et gratis tilbud dette skoleåret til elever på 9. og 10. trinn i Asker, som brenner for matematikk og naturfag. Hver tirsdag etter skoletid møtes mer enn 20 elever på naturfagrommet for to timers undervisning, med Rostamzadeh som engasjert lærer.

– Forskerklubben har vært et ønske hos meg i mange år. Jeg ville ha en arena der elever kunne forske på realfagsproblemstillinger, og jeg oppmuntrer elevene til å tenke på vitenskapelige problemstillinger som de selv er interessert i, forteller Rostamzadeh.

Elevene får veiledning og oppmuntring til å drive seriøs forskning innen realfagene. Hele arbeidsprosessen – med eksperimenter, resultater og funn blir tatt vare på i form av egne logger, bilder, videomateriell og skriftlige rapporter. Utvalgte arbeider skal publiseres på egen nettside og i tidsskrifter.

Matematiske mønstre i naturen

Den dagen ASKER-posten var på besøk hadde elevene fått et nytt eksperiment i bryne seg på – hvordan finne mønstre i naturen og gjøre det om til en matematisk beskrivelse? Rostamzadeh tar frem planten Åkersnelle, og ber elvene finne en matematisk sammenheng for mønsteret de ser. Engasjementet er tydelig hos elevene som samles i gruppe for å diskutere. Det er mange hender i luften.

– Jeg syns dette er kjempebra, vi lærer noe nytt hver gang. Alle som er her har lyst til å lære og vil bli utfordret i ulikt fagstoff, forteller Samantha fra Vollen ungdomsskole.  Hun sitter sammen med elver fra flere ungdomsskoler. De har blitt kjent gjennom Forskerklubben og ser klare fordeler i å jobbe sammen med andre ungdommer.

– Jeg liker at det er så sosialt. Man blir kjent med jevnaldrende som har samme interesser som deg, forteller Tora fra Solvang ungdomsskole.

– Øvelsene testes ut på forhånd og det er en krevende jobb. Jeg finner stor glede i dette, men likevel bruker jeg enorme ressurser på å få til dette. Derfor er det også behov for oppfølging til neste år, sier lektor Hossein Rostamzadeh.

Elever forsker
Det fins ingen begrensinger på nysgjerrigheten hos elevene, forteller lektor Hossein Rostamzadeh. Her med ungdomsskoleelevene Sigrid, Tora, Samantha og Aleksander. Foto: Julie Rigvår.