Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Pilotprosjektet Ingeniører i skolen

Mange ingeniører som går på dagpenger har lyst til å bruke sin teknologiske kompetanse til å inspirere unge mennesker.

Samarbeid med AskersHus og NAV

Ingeniører i skolen er et prosjekt for å bidra til å øke elevenes motivasjon og læring i teknologi og realfag. Kort om prosjektet:

  • Overtallige ingeniører får kurs i programmering og klasseledelse, og de får arbeidstrening i ungdomsskolene
  • Piloten omfatter de realfaglige valgfagene Programmering og Teknologi i praksis
  • Piloten er gjennomført i Asker våren 2017

Erfaringer fra prosjektet ble presentert i tematimen for Formannskapet i Asker kommune 30.05.2017. Presentasjonen finner du her.   AskersHus og NAV er samarbeidspartner i pilotprosjektet, og ingeniører som mottar dagpenger vil beholde støtten. Prosjektet har fått økonomisk støtte av Tekna og NITO.
Prosjektet vil videreføres og videreutvikles skoleåret 2017/18.

Omtale av Ingeniører i skolen i media

Om Tekna-medlem Anne Kathrine Linnebo som er i ferd med å skape sin egen arbeidsplass (fra Tekna.no):

Rekruttering av nye deltakere for skoleåret 2017/18 er nå åpnet. Fristen for å sende søknad er 5. september 2017. Anne Kathrine Linnebo kan kontaktes for mer informasjon. E-post  eller telefon 466 21 202 . 

Prosjektet er et ledd i Asker kommunes realfagssatsing - les mer om det på denne siden.

Informasjon om hvordan du søker finner du i vedleggene under:

Illustrasjonsbilde