Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Om Den alternative skolen

Den alternative skolen er et frivillig tilbud til 9. og 10. klassinger, som vil profittere på undervisning i liten gruppe og stor praktisk tilnærming i fagene.

Skolen følger Kunnskapsløftet og ellers de samme regler som andre skoler. I 10. klasse går elevene opp til ordinær eksamen og de får et vanlig vitnemål. I enkelte tilfeller kan det også gis et deltidstilbud til 8. klassinger.

Skolen har tre avdelinger med til sammen ca 20 elevplasser:

Skolen er medlem av FAS - Fellesorganisasjonen for Alternative Skoler i Norge.

Søknad til Den alternative skolen gjøres i samarbeid med skolen eleven går på. Alle som søker må ha vært på besøk og hospitert 1-2 dager ved minst én avdeling.

Ta kontakt med rådgiver på skolen for mer informasjon.

Kontakt Den alternative skolen

Kristine Simonsen

Rektor
Mob: 971 23 282

Skoler som tilhører Den alternative skolen: