Idretts- og frilufts SFO tilbys to ganger i uken for barna på 3. og 4 trinn.

Hver skole utarbeider en lokal plan for hvilke idretts- og friluftsaktiviteter SFO skal tilby gjennom året. De ansatte planlegger og gjennomfører aktivitetene selv. I perioder engasjeres frivilligheten til å gjennomføre aktivitetskurs sammen med barna.

Ta kontakt med din SFO for oversikt over aktiviteter og påmelding.

Les mer om SFO i Askerskolen i vår digitale infofolder.

Aktivitets- og mestringsglede

Et viktig mål med idretts- og frilufts SFO er at alle barna skal oppleve aktivitets- og mestringsglede gjennom varierte idrettsaktiviteter og friluftsliv i og rundt skolens nærmiljø.

Mer om idretts- og frilufts-SFO

Har du generelle spørsmål idretts- og frilufts-SFO i Asker kommune, kontakt faglig rådgiver for skole/SFO, Morten Håland på e-post morten.haland@asker.kommune.no