Et viktig mål med Kultur-SFO er at alle barna skal oppleve glede og mestring gjennom varierte kunst og kulturaktiviteter.

Kultur-SFO tilbys minst én gang i uken for barna på 2., 3. og 4 trinn. Hver skole utarbeider en lokal plan for hvilke kulturaktiviteter SFO skal tilby gjennom året. De ansatte på SFO planlegger og gjennomfører et bredt spekter av kulturopplevelser, kulturaktiviteter og verksteder.

I perioder engasjerer skolene profesjonelle kulturartister som har kulturaktiviteter sammen med barna.