Kultur-SFO tilbys minst én gang i uken for barna på 2., 3. og 4 trinn.

Hver skole utarbeider en lokal plan for hvilke kulturaktiviteter SFO skal tilby gjennom året. De ansatte på SFO planlegger og gjennomfører et bredt spekter av kulturopplevelser, kulturaktiviteter og verksteder.

I perioder engasjerer skolene profesjonelle kulturartister som har kulturaktiviteter sammen med barna.

Ta kontakt med den enkelte skolens SFO for å få oversikt over aktiviteter og påmelding.

Les mer om SFO i Askerskolen i vår digitale infofolder her.

Spørsmål om kultur-SFO

Har du generelle spørsmål kultur-SFO i Asker kommune, kontakt faglig rådgiver for skole/SFO, Morten Håland på e-post morten.haland@asker.kommune.no