Ny ordning for SFO-betaling for SFO-året 2022/2023

Fra og med skoleåret 2022/2023 har Asker kommune en ny betalingsordning i SFO. Du som forelder kan da velge mellom 10 eller 11 måneders betaling. Du kan også velge to-dagers plass. 

  • Hvis du velger 10 måneders betaling, vil du få faktura i 10 måneder. Ønsker du at barnet ditt skal gå i ferie-SFO, betaler du ekstra for dette. Hver ekstra feriedag vil koste 316 kroner. 
  • Hvis du velger 11 måneders betaling, vil du få faktura i 11 måneder. Inkludert i prisen får du også ferie-SFO. Antall inkluderte dager i ferie-SFO vil avhenge av plasstype. Du kan kjøpe ekstra feriedager ved behov.

Hvis du velger 10 måneders betaling og fem dagers plass, så vil prisen være 35 690 kroner per år. Ferie-SFO er ikke inkludert. 

Hvis du velger 11 måneders betaling og fem dagers plass, så vil prisen være 39 259 kroner. Ferie-SFO er inkludert.

Den ordningen som vil lønne seg for deg, vil avhenge av hvor mange dager barnet ditt skal gå i ordinær-SFO og hvor mange dager barnet skal benytte seg av ferie-SFO. 

 11 måneders betalingsordning:

Plasstype

Pris pr. måned

Antall feriedager inkludert i prisen

Totalt pr. år

2 dagers plass

1 428 kroner

12 (2 dager pr. uke med ferie-SFO)

15 708 kroner

3 dagers plass

2 141 kroner

18 (3 dager pr. uke med ferie-SFO)

23 551 kroner

4 dagers plass

2 855 kroner

22 (4 dager pr. uke med ferie-SFO)

31 405 kroner

5 dagers plass

3 569 kroner

Alle dager i ferie-SFO er inkludert

39 259 kroner

 

10 måneders betalingsordning: 

Plasstype

Pris pr. måned

Pris pr. år

Antall feriedager

Eksempel:

Pris for valgte antall feriedager

 

Eksempel:

Totalt pr. år (ordinær

SFO + valgte antall feriedager)

2 dagers plass

1 428 kroner

14 280 kroner

5 dager

1 580 kroner

15 860 kroner

3 dagers plass

2 141 kroner

21 410 kroner

7 dager

2 212 kroner

23 622 kroner

4 dagers plass

2 855 kroner

28 550 kroner

10 dager

3 160 kroner

31 710 kroner

5 dagers plass

3 569 kroner

35 690 kroner

11 dager

3 476 kroner

39 166 kroner

Alle må søke - også de som har plass

Du må søke om SFO -plass i Vigilo. Se hvordan du søker herVi gjør oppmerksom på at også de som allerede har SFO-plass må søke om plass på nytt. 

Det valget du tar om betalingsordning, vil gjelde for hele skoleåret. Du vil fortsatt kunne endre antall dager ditt barn benytter SFO, slik at du for eksempel kan bytte fra 5 dagers plass til 2 dagers plass, eller fra 3 dager til 5 dager. Du må da sørge for at betalingsordningen (10 eller 11 måneder) er den samme som den plasstypen du valgte i utgangspunktet.