Betalingsordning for SFO

Du som forelder kan da velge mellom 10 eller 11 måneders betaling. Du kan også velge om dere ønsker fra 2 til 5 dagers plass. Under finner dere eksempler på ulike alternativer og hva de vil koste.

I eksemplene under er det tatt utgangspunkt i full pris. Dette gjelder for barn på 3. og 4. trinn. Barn på 1. og 2. trinn vil få fratrekk for 12 timer gratis kjernetid. 

  • Hvis du velger 10 måneders betaling, vil du få faktura i 10 måneder. Ønsker du at barnet ditt skal gå i ferie-SFO, betaler du ekstra for dette. Hver ekstra feriedag vil koste 328 kroner. 
  • Hvis du velger 11 måneders betaling, vil du få faktura i 11 måneder. Inkludert i prisen får du også ferie-SFO. Antall inkluderte dager i ferie-SFO vil avhenge av plasstype. Du kan kjøpe ekstra feriedager ved behov.

Hvis du velger 10 måneders betaling og fem dagers plass, så vil prisen være 37 010 kroner per år. Ferie-SFO er ikke inkludert. 

Hvis du velger 11 måneders betaling og fem dagers plass, så vil prisen være 40 711 kroner. Ferie-SFO er inkludert.

Den ordningen som vil lønne seg for deg, vil avhenge av hvor mange dager barnet ditt skal gå i ordinær-SFO og hvor mange dager barnet skal benytte seg av ferie-SFO. 

Det valget du tar om betalingsordning, vil gjelde for hele skoleåret. Du vil fortsatt kunne endre antall dager ditt barn benytter SFO, slik at du for eksempel kan bytte fra 5 dagers plass til 2 dagers plass, eller fra 3 dager til 5 dager. Du må da sørge for at betalingsordningen (10 eller 11 måneder) er den samme som den plasstypen du valgte i utgangspunktet.

 11 måneders betalingsordning:

Plasstype

Pris pr. måned

Antall feriedager inkludert i prisen

Totalt pr. år

2 dagers plass

1 481 kroner

12 (2 dager pr. uke med ferie-SFO)

16 290 kroner

3 dagers plass

2 220 kroner

18 (3 dager pr. uke med ferie-SFO)

24 420 kroner

4 dagers plass

2 960 kroner

22 (4 dager pr. uke med ferie-SFO)

32 560 kroner

5 dagers plass

3 701 kroner

Alle dager i ferie-SFO er inkludert

40 711 kroner

 

10 måneders betalingsordning: 

Plasstype

Pris pr. måned

Pris pr. år

Antall feriedager

Eksempel:
Pris for valgte antall feriedager

Eksempel:
Totalt pr. år (ordinær SFO + valgte antall feriedager)

2 dagers plass

1 481 kroner

14 810 kroner

5 dager

1 640 kroner

16 450 kroner

3 dagers plass

2 220 kroner

22 200 kroner

7 dager

2 296 kroner

24 496 kroner

4 dagers plass

2 960 kroner

29 600 kroner

10 dager

3 280 kroner

32 880 kroner

5 dagers plass

3 701 kroner

37 010 kroner

11 dager

3 608 kroner

40 618 kroner