Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Priser for skolefritidsordningen (SFO)

Det er lik pris på SFO i hele Asker. Det gis ikke søskenmoderasjon.

Dette koster SFO-plassen per måned

Dette koster SFO-plassen per måned
  • 5 dager i uken: 3 390 kroner  
  • 4 dager i uken: 2 712 kroner
  • 3 dager i uken: 2 034 kroner
  • Morgenplass (5 dager i uken): 1200 kroner

Foreldrebetalingen inkluderer et enkelt måltid inkludert frukt eller grønnsaker hver dag.

Oppholdsbetaling for 10 måneder, men fakturaer i 11 måneder

Du betaler for 10 måneders opphold i SFO, men summen deles opp på 11 fakturaer. I juni betaler du 2/3 av vanlig månedsbeløp, og i august betaler du 1/3 av vanlig månedsbeløp. Det sendes ikke ut faktura i juli. 

Faktura sendes ut forskuddsvis, og sendes ut i begynnelsen av den måneden fakturaen gjelder for.  

 

Priser for enkeltdager og ferie-SFO

Priser for enkeltdager og ferie-SFO

Dersom barnet ditt har fast plass i SFO tre eller fire dager i uka, har du mulighet til å kjøpe ekstra enkeltdager i noen perioder av året. Dette koster 250 kroner per dag. Ta kontakt med din SFO for å gjøre avtale om ekstra enkeltdager. 

Skal barnet ditt skal gå på SFO i skolens ferier, koster det 300 kroner per dag. Barnet trenger ikke å ha plass i SFO fra før for å kunne være på SFO i feriene.

Redusert foreldrebetaling i SFO

Redusert foreldrebetaling i SFO

Dersom du har lav inntekt kan du søke om å få redusert foreldrebetaling. Klikk her for mer informasjon om betaling.