Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Priser for skolefritidsordningen (SFO)

Det er lik pris på SFO i hele Asker. Du betaler for plassen i 10 måneder, med månedlige innbetalinger. Det er ikke søskenmoderasjon.

Dette koster SFO-plassen per måned

  • 5 dager i uken: 3 390 kroner  
  • 4 dager i uken: 2 712 kroner
  • 3 dager i uken: 2 034 kroner

Det betales for 190 dager i året, i samsvar med vedtatt skolerute gjeldende for Asker kommune. Egenbetalingen inkluderer ett enkelt måltid inkludert frukt eller grønnsaker hver dag.

Priser for ferie-SFO og enkeltdager

For opphold på SFO i ferier koster det 300 kroner per dag.

Morgenplass (5 dager per uke) koster 1 200 kroner.

Dersom du har SFO-plass tre eller fire dager i uka og ønsker ekstra enkeltdager, koster dette 250 kroner per dag. 

Familier med lav inntekt kan søke om å få avslag på prisen på skolefritidsordningen (SFO)