Månedspriser for SFO plass

  • 5 dager i uken: 2 766 kroner  
  • 4 dager i uken: 2 213 kroner
  • 3 dager i uken: 1 661 kroner

Opphold for "dagbarn" (hvis du har SFO-plass, kan du kjøpe ekstradager) koster 179 kroner per dag. 

Det er lik pris på SFO i hele Asker. Du betaler for plassen i 10 måneder (Ferie-SFO kommer eventuelt i tillegg). Det gis ikke søskenmoderasjon. Foreldrebetaling løper fra startdato i tilbudsbrevet, og betaling forfaller månedlig. 

Familier med inntekt under en satt grense kan søke om redusert betaling i SFO.

For opphold på SFO i ferier koster det 273 kroner per dag.