Det er lik pris på SFO i hele Asker. Du betaler for plassen i 10 måneder, med månedlige innbetalinger. Det er ikke søskenmoderasjon.

Dette koster SFO-plassen per måned

  • 5 dager i uken: 3 050 kroner  
  • 4 dager i uken: 2 440 kroner
  • 3 dager i uken: 1 832 kroner

Priser for ferie-SFO og enkeltdager

For opphold på SFO i ferier koster det 300 kroner per dag.

Dersom du har SFO-plass tre eller fire dager i uka og ønsker ekstra enkeltdager, koster dette 197 kroner per dag. 

Familier med lav inntekt kan søke om å få avslag på prisen på skolefritidsordningen (SFO)