Priser for skolefritidsordningen (SFO)

Det er lik pris på SFO i hele Asker. Det gis ikke søskenmoderasjon.

Dette koster SFO-plassen per måned
 • 5 dagersplass: 3 569 kroner.
 • 4 dagersplass: 2 855 kroner.
 • 3 dagersplass: 2 141 kroner.
 • Betaling for én dag, per dag 263 kroner.
 • Morgenplass (5 dager i uken): 1 263 kroner.
 • Feriedager, per dag 316 kroner.

Foreldrebetalingen inkluderer et enkelt måltid med frukt eller grønnsaker hver dag.

Faktura sendes ut forskuddsvis i begynnelsen av den måneden fakturaen gjelder for.  

 

Priser for enkeltdager og ferie-SFO

Dersom barnet ditt har fast plass på SFO tre eller fire dager i uka, har du mulighet til å kjøpe ekstra enkeltdager i noen perioder av året. Ta kontakt med din SFO for å gjøre avtale om ekstra enkeltdager. 

Skal barnet ditt skal gå på SFO i skolens ferier, koster det 316 kroner per dag. Barnet trenger ikke å ha plass på SFO fra før for å kunne være på SFO i feriene.

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i SFO

Staten har fastsatt regler for redusert foreldrebetaling i SFO for 1., 2., 3. og 4. trinn. Reglene skal sikre at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin for å betale for en SFO-plass.

 

Lokal ordning i Asker kommune for redusert foreldrebetaling i SFO

Asker kommune har i tillegg egne regler for redusert betaling. Dette gjelder for skoleåret 2021/2022. 

 • Familier som har en samlet inntekt før skatt som er lavere enn 265 998 (*) kroner kan søke om 75 prosent reduksjon av SFO-plassen
 • Familier som har en samlet inntekt før skatt som er lavere enn 531 995 (*) kroner kan søke om 50 prosent reduksjon av SFO-plassen.

Den reduserte betalingen gjelder månedsprisen. Du kan ikke få redusert pris for transport eller tilleggsaktiviteter.

* tallene blir justert hvert år. 

Når du søker om redusert betaling, vil Asker kommune bruke den ordningen som gir best mulig resultat for deg som søker. 

Dette vil gjelde for skoleåret 2022/2023

 • Den lokale moderasjonsordningen endres fra høsten 2022
 • Endringen innebærer at ingen skal betale mer enn 5% av samlet inntekt i husholdningen.
 • Har du inntekt under 3 ganger grunnbeløpet (319 000,-) har du rett på gratisplass.
Viktig informasjon før du kan søke
 • Før du kan søke om redusert betaling, må barnet ditt ha fått innvilget plass i SFO. Det er derfor viktig å melde på barnet tidlig, slik at barnet er registrert. 
 • Har du har flere barn i SFO sender du bare én søknad. 

Har du barn både i barnehage og i SFO, må du legge inn to søknader; én søknad for barn i barnehage og én søknad for barn i SFO. 

 • Du må betale full pris for SFO-plassen(e) frem til søknaden er godkjent. Dersom du får innvilget redusert betaling, vil den gjelde fra måneden etter at søknaden ble innvilget. For å kunne få innvilget redusert betaling fra 1. august må du ha søkt senest 31. juli, og du må ha sendt inn all nødvendig dokumentasjon. Hvis du ikke har sendt inn dokumentasjonen i tide blir søknaden avslått, og du må søke på nytt. 
 • Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Du må søke på nytt igjen før nytt skoleår begynner. Dersom inntekten i familien reduseres i vesentlig grad i løpet av året, kan du søke på nytt. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten
Dokumentasjon på inntekt

Når du søker må du sende inn den siste skattemeldingen din (NB! Ikke skatteoppgjør). Hvis du ikke har mottatt skattemelding, må du legge ved de siste lønnsslippene dine eller annen dokumentasjon på inntekten din. 

Hvis du har fått store endringer i inntekten din etter at du mottok siste skattemelding, må du sende inn dokumentasjon som viser dette (lønn, stønader, trygd og annet)

Er du student? Da må du sende inn kopi av studentbevis eller en bekreftelse på at du har studieplass. 

Søknaden din blir avslått dersom du ikke har sendt inn dokumentasjon. Du må da søke på nytt.

Slik søker du om redusert betaling

Gå til foreldreportalen Vigilo, www.vigilo.no, og velg «logg inn». Velg deretter Asker kommune, og bruk ID-porten (BankID e.l.) for å logge inn.  

Når du har logget deg inn i Vigilo vil du se menyvalget til venstre i skjermbildet. Velg søknad om redusert foreldrebetaling. 

NB! Det er ikke mulig å søke om redusert foreldrebetaling i Vigilo-appen på telefonen din. Du må derfor bruke en nettleser, og aller helst Chrome. Vi anbefaler at du bruker PC, Chromebook, Mac eller lignende. 

Dersom du har problemer med å søke, kan du ta kontakt med nærmeste innbyggertorg og få hjelp der.