Flere av skolene tilbyr ferie-SFO i følgende perioder:

  • 1. august til skolen starter
  • høstferien
  • vinterferien
  • etter skoleslutt i juni og til 1.juli

SFO er stengt i skolens jul- og påskeferie, samt i hele juli.

Tilbudet i skolens ferier gis enten ved bostedsskolen, naboskoler eller i fellesopplegg i kommunen.

Påmelding

Til ferieåpningsdagene er det nødvendig å melde seg på via egen påmelding. Påmeldingen skjer via itslearning.

Frister for påmelding:

  • Høstferie uke 40. Frist 09.09.18.
  • Vinterferie uke 8. Frist 27.01.19.
  • Ferie SFO juni og august. Frist: 26.05.19.

Ta gjerne kontakt med SFO ved egen skole for mer informasjon.
Nye 1. klassinger får egen info om feriepåmelding fra sin respektive skole. 

Oversikt over skoler der SFO har et ferietilbud: