Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

SFO i ferier

Flere av skolene tilbyr ferie-SFO i følgende perioder:

  • 1. august til skolen starter
  • høstferien
  • vinterferien
  • etter skoleslutt i juni og til 1.juli

SFO er stengt lørdager, søndager, helligdager, offentlig fridager, jul- og påskeferie og i hele juli.

Tilbudet i skolens ferier gis enten ved bostedsskolen, naboskoler eller i fellesopplegg i kommunen.

Påmelding

Du får melding fra Vigilo når det er tid for påmelding til ferie-SFO.

Frister for påmelding:

  • Høstferie uke 40. Frist: kommer
  • Vinterferie uke 8 eller 9. Frist: kommer
  • Ferie SFO juni og august. Frist:kommer

Ta gjerne kontakt med SFO ved egen skole for mer informasjon.

Nye 1. klassinger får egen informasjon om feriepåmelding fra sin respektive skole.