Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

SFO i ferier

Perioder med ferie-SFO

Ferie-SFO

Skolene tilbyr ferie-SFO i følgende perioder:

  • fra 1. august til skolen starter
  • i høstferien
  • i vinterferien
  • etter skoleslutt i juni og fram til 1.juli
  • Ferie-SFO onsdag 23.12. Påmelding til ferie-SFO ved egen skole
  • Ferie-SFO mandag 4.1. Påmelding til ferie-SFO ved egen skole. 

 Når det er planleggingsdag på SFO er SFO stengt. 

Ferie-SFO tilbys som regel på den skolen eleven går på til vanlig. I noen tilfeller kan ferie-SFO bli tilbudt ved en naboskole. Din SFO-enhet vil gi deg nærmere informasjon. 

Vær oppmerksom på at opphold i SFO i ferier koster ekstra. Klikk her for mer informasjon om betaling.

Se oversikt over skoleruta her.

Påmelding til ferie-SFO

Påmelding til ferie-SFO

Du får melding fra din SFO-enhet når det er tid for å melde på barnet ditt til ferie-SFO. Påmelding skjer via eget skjema som SFO sender ut. 

Barn som begynner i 1. klasse neste skoleår vil få informasjon fra sin skole i god tid før sommerferien.

Pris for ferie-SFO

Vær oppmerksom på at opphold i SFO i ferier koster ekstra.  

Skal barnet ditt skal gå på SFO i skolens ferier, koster det 308 kroner per dag. Barnet trenger ikke å ha plass i SFO fra før for å kunne være på SFO i feriene.