Flere av skolene tilbyr ferie-SFO i følgende perioder:

  • 1. august til skolen starter
  • Høstferien
  • Vinterferien
  • Etter skoleslutt i juni og til 1.juli

SFO er stengt i skolens jule- og påskeferie, samt i hele juli.

Tilbudet i skolens ferier gis enten ved bostedsskolen, naboskoler eller i fellesopplegg i kommunen.

Påmelding

Til ferieåpningsdagene er det nødvendig å melde seg på via egen påmelding. Påmeldingen skjer via itslearning. Ta gjerne kontakt med SFO ved egen skole for mer informasjon.
Nye 1. klassinger får egen info om feriepåmelding fra sin respektive skole. 

Oversikt over skoler der SFO har et ferietilbud: