Alle elever ved skolene i Asker er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til spesialist.

Tilbud og vaksiner på de enkelte trinnene:

  • 2. trinn: kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV).
  • 3. trinn: innhenting av helseopplysninger, klasseromsundervisning/ undervisning i gruppe (diverse helserelaterte tema), vekt og høyde
  • 5. trinn: innhenting av helseopplysninger, klasseromsundervisning med fokus på psykisk helse.
  • 6. trinn: pubertetsundervising i grupper (rene jente- og guttegrupper). Kombinasjonsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR).
  • 7. trinn: HPV-vaksine til jentene (vaksine mot Humant Papillomavirus).
    Finn ut mer om denne vaksinen ved å klikke her.

Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd

Alle skolene har tilbud om grupper for barn som har foreldre som ikke bor sammen. Helsesøster vil informere nærmere om hvilket trinn som får tilbud og sende med et informasjonsbrev til alle på trinnet.

Medisinutdeling i skolen

Noen barn trenger medisiner i skoletiden, enten fast eller ved behov. Da må det inngås en avtale mellom foresatte og ansvarlig leder i skole / SFO hvordan dette skal gjøres. Ta kontakt med helsesøster eller lærer på skolen eller les mer om dette her. Skjemaer som skal brukes når en avtale inngås, får du  på skolen eller hos helsesøster.

Lus

Lus er et tilbakevendende tema når man har skolebarn. To ganger i året (i uke 10 og i uke 35) er det lusekampanje på alle barneskoler og barnehager i Asker.  Her kan du lese mer om lus, hvordan de smitter og hva du skal gjøre når man er smittet av lus.

Smittsomme sykdommer

Foreldre lurer ofte på hvor lenge barnet skal være hjemme fra skolen.  Kommunelegen i Asker har utarbeidet et informasjonsskriv som gjelder sykdom i barnehager, men her kan du  også finne ting som vil være aktuelt for skolebarn.

Grupper for overvektige barn

Mange barn og unge strever med overvekt.  For noen av disse er det muligheter for å bli med i grupper. Ta kontakt med helsesøster på skolen for å få mer informasjon om tilbudet. 

Støttegrupper for barn som har psykisk syke foreldre

Du er ikke den eneste - et gruppetilbud for barn og ungdom hvor en av familiemedlemmene har eller har hatt psykiske problemer eller et rusproblem. Målet med gruppene er å formidle ny og positiv kunnskap og ha det morsomt sammen.

Kontakt oss gjerne

Har dere spørsmål eller bekymring om barnets helse, trivsel eller skolemiljø, er det fint om dere tar kontakt med oss direkte eller via lærer. Vi er på skolen til faste tider og kan nås der via telefon eller e-post. Helsetjenesten kan også kontaktes gjennom Barne- og familieenheten.

Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4.