Alle elever ved skolene i Asker er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av skolehelsetjenesten og henvist videre ved behov.

Skolehelsetjenesten har et friskfokus, og skal bidra til å fremme mestring og god helse hos skolebarn. Det er viktig med et nært samarbeid mellom hjem og skole for at elevene skal ha mest mulig utbytte av tjenesten. Ta derfor kontakt med helsesøster dersom det er noe du lurer på, eller vil snakke om. Det kan være fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer. Helsesøster har "åpen dør", og tar i mot alle henvendelser.

Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen, og er en fast deltager i skolens tverrfaglige samarbeidsmøte (TFS). Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Tilbud og vaksiner på de enkelte trinnene:

 • 1. trinn: Klasseromsundervisning. Vi leser boka "Har du en hemmelighet?" - om gode og dårlige hemmeligheter. 
  Tilbud om helsesamtale hos helsesøster, som skal bidra til å etablere en første kontakt, og videre dialog med barnet og foreldre om trivsel, utvikling og vaner/valg som påvirker helsen
 • 2. trinn: Kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV).
 • 3. trinn: Måling av vekt og høyde
 • 4. trinn: Klasseromsundervisning. Visning av filmen "Sinna mann" - og vold i nære relasjoner.
 • 5. trinn: Klasseromsundervisning med fokus på psykisk helse, og innføring i psykologisk førstehjelp
 • 6. trinn: Pubertetsundervisning i grupper (rene jente- og guttegrupper). Kombinasjonsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR).
 • 7. trinn: HPV-vaksine til jentene (vaksine mot Humant Papillomavirus).
  Finn ut mer om denne vaksinen ved å klikke her.

Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd

Alle skolene har tilbud om grupper for barn som har foreldre som ikke bor sammen. Helsesøster vil informere nærmere om hvilket trinn som får tilbud og sende med et informasjonsbrev til alle på trinnet.

Medisinutdeling i skolen

Noen barn trenger medisiner i skoletiden, enten fast eller ved behov. Da må det inngås en avtale mellom foresatte og ansvarlig leder i skole / SFO hvordan dette skal gjøres. Ta kontakt med helsesøster eller lærer på skolen. Skjemaer som skal brukes når en avtale inngås, får du  på skolen eller hos helsesøster.

Lus

Lus er et tilbakevendende tema når man har skolebarn. To ganger i året er det lusekampanje på alle barneskoler og barnehager i Asker. Kampanjene pågår i ukene 10 og 35. Helsesøster sender ut påminnelse om dette.

Smittsomme sykdommer

Foreldre lurer ofte på hvor lenge barnet skal være hjemme fra skolen ved ulike sykdomstilstander. Kommunelegen i Asker har utarbeidet et informasjonsskriv som gjelder sykdom i barnehager, og det kan også være aktuelt for skolebarn.

Grupper for barn med overvekt eller sosiale utfordringer

Mange barn og unge strever med overvekt eller med å få venner, og de har mulighet for å delta i et gruppetilbud. Ta kontakt med helsesøster på skolen for å få mer informasjon. 

Her finner du mer informasjon om tilbudet.

Støttegrupper for barn som har psykisk syke foreldre

Du er ikke den eneste - et gruppetilbud for barn og ungdom hvor en av familiemedlemmene har eller har hatt en psykisk lidelse eller et rusproblem. Målet med gruppene er å formidle ny og positiv kunnskap og ha det morsomt sammen.

Kontakt oss gjerne

Har dere spørsmål eller bekymring om barnets helse, trivsel eller skolemiljø, er det fint om dere tar kontakt med oss direkte eller via lærer. Vi er på skolen til faste tider og kan nås der via telefon eller e-post. Helsetjenesten kan også kontaktes gjennom Barne- og familieenheten.

Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4.