De fleste barn og unge har behov for råd og veiledning i forbindelse med små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen. Alle elever i Asker-skolen er tilknyttet skolehelsetjenesten.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0–20 år. Tjenesten er gratis og er et såkalt lavterskeltilbud.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

  • Helsesykepleiertjeneste (het tidligere helsesøster) på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien

Kontakt skolehelsetjenesten

Ta kontakt med skolehelsetjenesten ved den enkelte skole eller Barne- og familieenheten.