Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnsoppfølgingen på helsestasjonen og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen.

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade, og er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tjenesten består av helsesøster, skolelege og fysio- og ergoterapeut.

Hva kan Skolehelsetjenesten hjelpe med?

Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, individuelt eller i grupper, og vaksinasjon etter Barnevaksinasjonsprogrammet.

Alle elever ved skolene i Asker er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til spesialist.

Tjenesten tilbyr også samtalegrupper for elever med spesielle problemer. Det skjer i samarbeid med skolen. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Hvordan gå frem

Ta kontakt med skolehelsetjenesten ved den enkelte skole eller Barne- og familieenheten.