Alle elever ved skolene i Asker er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til spesialist.

Skolehelsetjenesten

Tjenesten er avhengig av et nært samarbeid med hjem og skole for at elevene skal ha mest mulig utbytte av tjenesten. Ta derfor gjerne kontakt med helsesøster dersom det er noe du vil snakke om. Det kan være fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer. Helsesøster har "åpen dør", og tar i mot alle henvendelser. Helsesøster henviser videre ved behov.

Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Helsesøster har også samtale med nye elever på skolen, og i samarbeid med skolen også samtaler med elever med høyt fravær. Skolen melder automatisk til helsesøster dersom elevene har mer enn 10 dager fravær. 

8. trinn:

  • Elevene vil i løpet av høsten bli innkalt til gruppesamtale der aktuelle temaer knyttet til det å være tenåring blir tatt opp. Elevene får utdelt et helseopplysningsskjema som skal fylles ut, og returneres helsesøster. De får tilbud om individuelle samtaler etter behov.
  • I 8. klasse blir det også målt høyde og vekt av alle elever. Manglende vaksiner vil bli gitt tilbud om.

9. trinn:

  • Undervisning i samliv og seksualitet i samarbeid med skolen. 
  • Tilbud om deltagelse i ”Gruppe for ungdom med to hjem” over seks ganger. Individuell oppfølging av elever.

10. trinn:

  • Poliovaksinering i løpet av høsten. 
  • Verdensdagen for psykisk helse arrangeres i oktober hvert år med Guttekonferanse, og for jentene blir det egne arrangementer på skolene denne dagen.
  • Samarbeid med skolen om undervisning i samliv og seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon. Besøk på Helsestasjon for ungdom.
  • Individuell oppfølging av elever.
  • Ved skoleslutt får elevene utdelt vaksinasjonskort med oversikt over alle vaksiner som er gitt i barnevaksinasjonsprogrammet.