Alle elever ved skolene i Asker er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til spesialist.

Skolehelsetjenesten

Tjenesten er avhengig av et nært samarbeid med hjem og skole for at elevene skal ha mest mulig utbytte av tjenesten. Ta derfor gjerne kontakt med helsesøster dersom det er noe du vil snakke om. Det kan være fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer. Helsesøster har "åpen dør", tar i mot alle henvendelser og henviser videre ved behov.

Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Helsesøster har også samtale med nye elever på skolen, og i samarbeid med skolen også samtaler med elever med høyt fravær. Skolen melder automatisk til helsesøster dersom elevene har mer enn 10 dager fravær. 

Felles for alle trinn:

 • Individuell oppfølging av elever etter behov.
 • Vi oppfordrer foresatte til å ta kontakt ved bekymringer eller spørsmål. Helsesøster har god oversikt over tilbudet i kommunen og er "familiens dør inn" til Barne- og Familieenheten.
 • Helsesøster deltar med informasjon på høstens foreldremøter på alle trinn.
 • Helsesøster er med i det faste tverrfaglige teamet på skolen. Foresatte med behov for drøfting, råd og veiledning rundt barn i alderen 0 til 16 år kan ta kontakt med helsesøster, kontaktlærer eller ledelsen ved skolen og be om et tverrfaglig samarbeidsmøte.
 • Vi gir tilbud om manglende vaksiner.

8. trinn:

 • Foresatte fyller ut et helseskjema ved skolestart med opplysninger om fastlege, kroniske sykdommer, endringer i familien og ev ønske om kontakt.
 • Elevene selv fyller i løpet av høsten ut et eget skjema som tar for seg søvn, kosthold, aktiviteter, psykisk helse og trivsel på skolen og hjemme. Dette skjemaet danner grunnlaget for en kort individuell samtale med hver enkelt elev i 8. klasse. I tillegg måles og veies eleven. Dersom helsesøster finner at eleven fraviker en normalutvikling, så tar vi alltid kontakt med foresatte før dette eventuelt tas opp med eleven.
 • Elevene får undervisning i «Psykologisk Førstehjelp», som er utarbeidet av psykologspesialist Solfrid Raknes og bygger på grunnprinsippene i kognitiv terapi. Mer informasjon legges ut på itslearning i forbindelse med undervisningen.

9. trinn:

 • Elevene får undervisning i samliv og seksualitet i samarbeid med skolen. 
 • Elever med to hjem kan få tilbud om å delta i en gruppe for ungdom med to hjem. Opplegget følger en fast mal og går over seks ganger. Mer informasjon kommer ved oppstart av gruppene.

10. trinn:

 • Elevene får i løpet av skoleåret tilbud om Boostrix Polio-vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.  
 • Verdensdagen for psykisk helse arrangeres i oktober hvert år med Guttekonferanse for alle gutter i 10. klasse i kommunen. Jentene har egne arrangementer i regi av skolen denne dagen.
 • Elevene får i løpet av skoleåret besøke Helsestasjon for ungdom med blant annet undervisning i prevensjon.
 • Elevene får ved skoleslutt utdelt vaksinasjonskort med oversikt over alle vaksiner som er gitt i barnevaksinasjonsprogrammet.