Hva vi tilbyr og hvorfor


Tilsyn, omsorg og tilrettelegging av fritid

- fordi SFO er en skolefritidsordning

Fysisk aktivitet og friluft
-  fordi frisk luft, bevegelse og naturopplevelser er godt for helsen

Aktiviteter der barna får oppleve selv å være skapende
- fordi rom for egen kreativitet og fantasi er viktig for barnets utvikling

Tid og rom for fri lek
- fordi lek er fantasi, utprøving av læring, samhandling og et naturlig grunnlag for fysiske, sosiale og intellektuelle utfordringer.

Ansvarlige og trygge voksne
- fordi barn trenger omsorg og trygge rammer i hverdagen

Åpenhet og informasjon
- fordi god kommunikasjon med foresatte er viktig for stadig å kunne forbedre kvaliteten i SFO.

Les mer om SFO i Asker-skolen.