Asker voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne med fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Grunnskolen er organisert på dagtid med 30 timer i uken. Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Søknadsfrist for opptak er 1. april. Søkere bør ha bestått norskprøve på nivå A2.

  • Kontakt oss dersom du ønsker å søke om plass på grunnskolen.

Fra voksenopplæringen