Asker voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne med fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Grunnskolen er organisert på dagtid med 30 timer i uken. Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Voksne over opplæringspliktig alder som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til det etter Opplæringsloven § 4 A-1. Du har rett til å få opplæring i de fagene som er nødvendige for å få vitnemål fra grunnskolen.

Søknadsfrist for opptak til skoleåret 2017/2018 er 1. april 2017. Søkere bør ha bestått norskprøve på nivå A2. Kontakt oss dersom du ønsker å søke om plass på grunnskolen.

Du har ikke rett til grunnskole dersom du har rett til videregående opplæring etter Opplæringsloven § 3-1.

Du må ha lovlig opphold i Norge for å få grunnskoleopplæring.