Voksne som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning, ref. Opplæringsloven § 4-A2. Du må ha en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) før kommunen kan tilby spesialundervisning.

Asker voksenopplæring har tilbud om oppfølging fra logoped. Du må sende søknad med dokumentasjon fra lege eller sykehus til Voksenopplæringen.