Voksne som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Asker voksenopplæring har tilbud om oppfølging fra logoped.

Du må sende søknad med dokumentasjon fra lege eller sykehus til Voksenopplæringen.

Mer om spesialundervisning for voksne, finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Fra voksenopplæringen